HelluvaGirl

This is not a diary any more

Tag: senatvė

Apie senėjimą

Apie baimę rizikuoti, bandyti, keisti, klysti, užimti vietos, tapti matomu, būti atsakingu – apie baimę gyventi

Aš girdžiu, kaip pro mane slenka laikas. Esu iš žmonių kategorijos, kurie jautrūs garsams. Ir negaliu ignoruoti.

Apie Ją

Kai perdavė jai ragelį, mano balsas iškart sušvelnėjo. Kartą man Buvęs Vyras pasakė: “Su savo močiute kalbi taip, lyg kalbėtum su savo vaiku. Tu būsi gera motina”. Iškart supratau, kad ji pasikeitusi.