HelluvaGirl

This is not a diary any more

Tag: mama

Mamyte, bėk!

Foto: Augustas Gutautas.

Apie Ją

Kai perdavė jai ragelį, mano balsas iškart sušvelnėjo. Kartą man Buvęs Vyras pasakė: “Su savo močiute kalbi taip, lyg kalbėtum su savo vaiku. Tu būsi gera motina”. Iškart supratau, kad ji pasikeitusi.