Apie taiką

Vienas Protingas Žmogus kartą pasakė: “Žydų problema ta, kad jie iki šios dienos tebegyvena koncentracijos stovyklose. Tu esi sena žydė.”