Apie hamletišką neryžtingumą

Esu gyvenimo kryžkelėj. Norėčiau nepaminėti, kad kelis metus joje stoviu, bet tokia tiesa.