Sunday Brunch

by HelluvaGirl

Kas gali būti geriau už sekmadieninį brančą pas Aivarą? Tik žavinga dačios atributika.

Šitos Aivaros nuotraukos yra tiesiog pasigėrėtinos ne tik dėl fotografinio aspekto, bet dar ir dėl stebuklingo gebėjimo susodinti du mažamečius bei išlaikyti jų dėmesį geram kadrui:

Foto: mano, Aivara El Baba.