Eglei – be užuojautos

by HelluvaGirl

pamišusi arba pamiršusi
pradžias pabaigas nuoseklią eigą
nuo likimo iki išsipildymo
e mažosios iki ž didžiosios
nepažino svarbiausiojo dėsnio
karalienėm netampama
gimstama