Trakų 13

by HelluvaGirl

Mano jaukiam beprotnamėly

Nelygiai nudažytų sienų meditacija

Pilna autoironiškos užuominos į nebuvimą

Tų sienų nenusakoma nieko nesakanti spalva

Tarsi pageltusi vata nuo užpernės eglutės

Mano jaukiam beprotnamėly

Su vienu langu tiesiai prieš aptingusį judėti laiką

Ant žemės ridinėjasi peraugusios citrinos

Mažučiai teigiamo nusiteikimo ambasadoriai

Kuriuos kažkas pamiršo deramai sutikti

Mano jaukiam beprotnamėly

Ilgiau pabuvus pasimiršta paslaptys ir pavadinimai

Ilgiau užtrukę ima merdėti grobuonys

O dvasios vietinės kinkuoja kojomis susėdusios

Ant niekad taip ir neįjungto televizoriaus

naktis.jpg