Priešmirtinis haiku

by HelluvaGirl

Atsisuk – nei šviesos, anei tunelio.
Aguonų laukas – ten,
Kur anksčiau buvo tamsu.