And then I Brush and Brush and Brush and Brush my Hair

Photo: Vilma Bareikaite, post: mine